GOV.SI

"Ureditev pokopališča v Trnovski vasi"

Ureditev pokopališča v Trnovski vasi zajema obnovo vežice in kapelice, ureditev parkirišča na pokopališču, izgradnjo oz. postavitev ograje na severni, vzhodni in južni strani pokopališča, ureditev prostora za raztros pepela in izgradnjo žarnega zidu ter tlakovanje pri žarnem zidu in prostoru za raztros pepela.

Več na portalu javnih naročil