Skoči do osrednje vsebine

»Ureditev pisarniških prostorov v objektu »VIT«, Zaloška 219 (Dokončanje poslovne stavbe SŽ-VIT na Zaloški 219 v Ljubljani) Ureditev parkirišča«

Rok za prijavo je potekel.

Predmet naročila je izvedba gradbenih in elektro-inštalacijskih del za ureditev parkirišča ob poslovnem objektu SŽ-VIT, d.o.o. Zaloška 219. Naročnik namerava urediti 163 parkirnih mest ter 4 parkirna mesta za invalide. Dela obsegajo vsa potrebna zemeljska dela in materiale za utrditev terena in ureditev odvodnjavanja in ponikanja meteorne kanalizacije preko lovilcev ogljikovodikov, elektro dela in materiale za ureditev razsvetljave, postavitev robnikov, asfaltiranje, planiranje njivske zemlje z zatravitvijo ter zasaditvijo dreves, postavitvijo in ureditvijo horizontalne in vertikalne prometne signalizacije »Ureditev pisarniških prostorov v objektu »VIT«, Zaloška 219 Ureditev parkirišča namenjenih dokončanju poslovne stavbe SŽ-VIT na Zaloški 219 v Ljubljani.

V ponudbi morajo biti zajeti vsi stroški v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila na lokaciji naročnika.
Rok za izvedbo je 60 delovnih dni od podpisa pogodbe.
Priloga A: Priloga 1B; 10. Načrt krajinske arhitekture; IVD Ured

Več na portalu javnih naročil