Skoči do osrednje vsebine

Ureditev območja stare tržnice v Slovenskih Konjicah-ponovitev

Rok za prijavo je potekel.

Ureditev območja stare tržnice v Slovenskih Konjicah-ponovitev

Predmetno javno naročilo se ponavlja. Prvotno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, št. objave JN001312/2019 dne 8.3.2019 (https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=300003). Naročnik je dne 26.3.2019 izdal Odločitev o oddaji javnega naročila št. 4300-0005/219-8 (137), (https://www.enarocanje.si/Odlocitve/Pregled.aspx?OdlocitevID=47913), s katero je prejete ponudbe zavrnil. V odločitvi je naročnik obvestil ponudnike, da bo po pravnomočnosti odločitve pričel z novim postopkom, v katerem bistvena sprememba okoliščin pomeni, da bo naročnik enakovredno obravnaval vse ponudnike.

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz popisa del in prilog. Sestavni del predmetnega naročila so tudi vprašanja in odgovori podani v predhodno neuspešno zaključenem postopku.

Več na portalu javnih naročil