Skoči do osrednje vsebine

UREDITEV MINI KROŽIŠČA ŽIBERNIK IN NAVEZOVALNE CESTE

Rok za prijavo je potekel.

Javno naročilo se nanaša na rekonstrukcijo križišča v naselju Žibernik in rekonstrukcija dostopne ceste do objektov Žibernik 13 in 15, v skupni dolžini 150 metrov. Križišče se predvidi kot povozno mini krožno križišče. Kot sestavni del projekta je predvidena tudi ureditev cestne razsvetljave v smeri proti vodotoku Negonjščica, in sicer do križišča z Vegovo ulico. Dolžina tega dodatnega odseka, na katerem se uredi izključno 10 kandelabrov cestne razsvetljave, znaša 270 metrov.

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik