GOV.SI

Ureditev komunalne infrastrukture v stanovanjskem območju pri Komunali Metlika

Izgradnja 110 m vodovodnega in 110 m kanalizacijskega omrežja v stanovanjskem območju pri Komunali Metlika

Več na portalu javnih naročil