Skoči do osrednje vsebine

UREDITEV INFRASTRUKTURE V NASELJU POLJŠICA -1 FAZA

Rok za prijavo je potekel.

Predmet naročila je obnova ceste LC 012061 Rečica Poljšica Zg. Gorje v dolžini cca. 380 m in ceste JP 512952 Zg. Gorje I v dolžini cca. 70 m v naselju Poljšica pri Gorjah. Sočasno z obnovo cest se bo izvedla tudi obnova in dograditev ostale komunalne infrastrukture obnova in dograditev meteorne kanalizacije, obnova vodovoda in ureditev cestne razsvetljave. Vsa dela se izvajajo v okviru vzdrževalnih del v javno korist skladno z Zakonom o cestah.

Več na portalu javnih naročil