Skoči do osrednje vsebine

UREDITEV FEKALNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER CESTE V ULICI SV. ŠTEFANA

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je ureditev fekalne in meteorne kanalizacije ter ceste po Ulici Sv. Štefana in Lendavskih goricah na trasi ob cesti v smeri sv. Trojice.
Fekalna kanalizacija v dolžini 534 m se izvede iz trdih PVC cevi DN200 in jaški PE DN600. Kanalizacija ima zaradi velikih padcev tudi umirjevalni jašek.
Na območju obdelave je predvidena ureditev hudournikov na relaciji Ulica sv. Štefana Glavna ulica in Ulica sv. Štefana Kranjčeva ulica, skladno z izdelano projektno dokumentacijo. Z ureditvijo hudourniških kanalov bodo ustvarjeni pogoji za kvalitetno odvodnjavanje meteornih voda po Ul. Sv. Štefana oz. povezavo na obstoječo mrežo meteornih kanalov v mestu Lendava.
Vzporedno s kanalizacijo in odvodnjavanjem se na območju obdelave sanira tudi cestišče na način, da se preplasti celotna širina vozišča, uredi odvodnjavanje meteorne vode in na posameznih odsekih razširi cestišče z muldo.

Več na portalu javnih naročil