Skoči do osrednje vsebine

UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE POPLAVNE OGROŽENOSTI, OMILITVENI UKREPI NA GACKI, IZBIRA PROJEKTANTA

Rok za prijavo je potekel.

Ukrepi, ki se projektirajo, obsegajo: Izgradnja visokovodnega suhega zadrževalnika, nasutje terena ob levi brežini Gacke na območju Obrtne cone V2 in izgradnja visokovodnega nasipa dolžine 195m.
Predmet del je izdelava projektne dokumentacije IDZ (idejna zasnova), IZP (idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev in ostalih pogojev), DGD (Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja), PZR (projekt za razpis) in pridobitev gradbenega dovoljenja.
Roki za izvedbo del so navedeni v vzorcu pogodbe.
Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz Projektne naloge, in sicer omilitveni ukrepi na Gacki.
V projektni dokumentaciji mora biti DRSV navedena kot investitor. Prav tako se morajo vse pravice graditi glasiti na DRSV.

Več na portalu javnih naročil