Skoči do osrednje vsebine

Tretje spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Ivančna Gorica - SD OPN 3

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila Tretje spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Ivančna Gorica SD OPN 3, ki vsebujejo:
- spremembe in dopolnitve grafičnega in tekstualnega dela OPN;
- izdelava oziroma spremembe in dopolnitve obveznih strokovnih podlag ter drugega gradiva, ki ga v vsebinah in oblikah predpisuje veljavna zakonodaja;
- izdelava in izvedba predstavitev SD OPN 3 po priznanih tehnikah in metodah za aktivno vključevanje zainteresirane javnosti ter drugih deležnikov;
- materialni stroške za izdelavo dokumentacije, stroške koordinacije, udeležbe na usklajevalnih sestankih, sejah, odborih, predstavitvah, razpravah ipd.
Natančnejši opis predmeta javnega naročila je razviden iz Projektne naloge.

Več na portalu javnih naročil