Skoči do osrednje vsebine

TISK REVIJE INFORMATOR I IN OSTALIH TISKANIH GRADIV

Rok za prijavo je potekel.

Naročnik razpisuje javno naročilo blaga katerega predmet je tisk in distribucija revije Informator I in ostalih tiskanih gradiv za potrebe ZŠRS Planica.

Opis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, variantne ponudbe se ne bodo upoštevale!

Več na portalu javnih naročil