GOV.SI

Testiranje možnosti in izvedba kartiranja traviščnih habitatnih tipov z daljinskim zaznavanjem s poudarkom na ločevanju intenzivnih in ekstenzivnih travnikov.

Testiranje možnosti in izvedba kartiranja traviščnih habitatnih tipov z daljinskim zaznavanjem s poudarkom na ločevanju intenzivnih in ekstenzivnih travnikov. Cilj je proučiti možnosti, ki jih nudi daljinsko zaznavanje za ugotavljanje in spremljanje stanja traviščnih habitatnih tipov in izvedba kartiranja z daljinskim zaznavanjem za območje celotne Slovenije pod gozdno mejo.

Več na portalu javnih naročil