Skoči do osrednje vsebine

»TEMATSKA POT PIVŠKA PRESIHAJOČA JEZERA«

Rok za prijavo je potekel.

Javni razpis Tematska pot Pivška presihajoča jezera zajema nabavo, dobavo in montažo naravnih interpretativnih igral. Igrala so bolj ali manj iz naravnih materialov in ponazarjajo delčke zgodbe o Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera.
Obseg razpisanih del je razviden iz projekta za izvedbo (»Interpretativna igrala v Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera, marec 2019) in bo tudi predstavljen ter razviden na podlagi ogleda lokacij izvedbe del.

Več na portalu javnih naročil