Skoči do osrednje vsebine

Tehnično reševalno vozilo z dvigalom TRV-D

Rok za prijavo je potekel.

Tehnično reševalno vozilo z dvigalom TRV-D

Vozilo mora biti proizvedeno v skladu s kvalitativnimi standardi ISO 9001/EN 29001. Vozilo mora ustrezati tudi zahtevam DIN 14555 1. in 3. del RW2. Vozilo mora biti tipizirano skladno z veljavno tipizacijo Gasilske zveze Slovenije.

Kompletno vozilo je sestavljeno iz naslednjih sklopov
DEL A - šasija s kabino
DEL B - vitel za samoizvleko in pomožna šasija s hidravličnim dvigalom z opremo
DEL C - gasilska nadgradnja z opremo

Ponudnik mora ponuditi kompletno vozilo, ponudbe po sklopih niso dopustne. Kompletno vozilo z vsemi komponentami mora biti prirejeno za uporabo v zahtevnih razmerah, kot je uporaba vozila v gasilske namene.

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij (priloga »Tehnična specifikacija TRV D«).

Več na portalu javnih naročil