Skoči do osrednje vsebine

Svetovanje, podpora in revizija pri podelitvi radijskih frekvenc v 700 MHz, 1500 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3600 MHz in 26 GHz radiofrekvenčnih pasovih

Rok za prijavo je potekel.

Svetovanje in podpora pri pripravi in izvedbi javnega razpisa z javno dražbo, kar vključuje zlasti svetovanje glede izbire formata dražbe, določitvi spektralnih kap in velikosti blokov, pripravo pravil dražbe, podporo pri pripravi osnutka informativnega memoranduma in pripravi posvetovalnega poročila v zvezi z informativnim memorandumom, dostop do programske opreme za izvedbo elektronske dražbe, izobraževanje naročnika in udeležencev javne dražbe v zvezi z uporabo programske opreme, podporo po izvedeni dražbi idr.. V tem sklopu je poleg svetovanja in podpore pred začetkom javne dražbe in zagotovitve programske opreme za izvedbo elektronske dražbe predvidenih tudi 30 delovnih dni svetovanja in podpore pri naročniku (morebitna celodnevna srečanja/sestanki pri naročniku in podpora pri naročniku med izvajanjem dražbe), 30 dni svetovanja in podpore na daljavo (svetovanje in podpora med izvajanjem dražbe) in 100 ur svetovanja in podpore, vezanih na obdobje po izvedeni dražbi (v primeru morebitnih pritožb dražiteljev ipd.). V

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik