Skoči do osrednje vsebine

Svetovanje ekspertov na posameznih področjih v okviru projekta SIO-SAŠA-2018-2019

Rok za prijavo je potekel.

Namen svetovanja je, da se podjetjem s pomočjo zunanjih ekspertov odpravijo ovire s specifičnih strokovnih področij. Svetovanje poteka v obliki individualnega dela, najmanj v obsegu 10 ur na posamezno podjetje. Obseg ur svetovanja je odvisen od potreb posameznega podjetja, zato se natančen obseg ur dogovori z vsakim ekspertom posebej, pri čemer naročnik ekspertu ne zagotavlja, da bo opravil vsaj 10 ur svetovanja za posamezno podjetje, saj se lahko podjetje odloči za svetovanje s strani več ekspertov.

Najvišja dopustna vrednost urne postavke, ki jo lahko ponudnik ponudi za posamezen sklop, je 120 EUR brez DDV. Ponudba, v kateri bo ponudbena cena presegla najvišjo dopustno vrednost urne postavke za posamezen sklop, bo za ta sklop izločena kot nedopustna.

Več na portalu javnih naročil