Skoči do osrednje vsebine

Sukcesivna izvedba gradbeno-vzdrževalnih del (za obdobje štirih let 2023-2027)

Predmet javnega razpisa po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnega sporazuma z odpiranjem konkurence je »Sukcesivna izvedba gradbeno-vzdrževalnih del« z rokom začetka del po pravnomočnosti oddaje predmetnega javnega naročila za obdobje 2023-2027 po sklopih:
1. SKLOP: ZEMELJSKO GRADBENA DELA
2. SKLOP: TESARSKA DELA
3. SKLOP: KOVINARSKA DELA
4. SKLOP: ELEKTRO DELA
5. SKLOP: VRTNARSKO GOZDARSKA DELA.

Opis predmeta oddaje tega javnega naročila je podrobno opredeljen v poglavju IX. Značilnosti in opis predmeta javnega naročila in iz tehnične dokumentacije, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Predmet javnega naročila je izbira izvajalca za »Sukcesivna izvedba gradbeno-vzdrževalnih del« za obdobje 2023-2027 v skladu s specifikacijo, ki je priloga in sestavni del te razpisne dokumentacije.

Več podatkov o predmetu javnega naročila izhaja iz razpisne dokumentacije.

Več na portalu javnih naročil