GOV.SI

Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Ciciban

Predmet naročila so mleko in mlečni izdelki iz shem kakovosti (brez eko)

Več na portalu javnih naročil