Skoči do osrednje vsebine

Sukcesivna dobava pijač

Rok za prijavo je potekel.

Naročnik razpisuje javno naročilo »Sukcesivna dobava pijač« ki je javno naročilo blaga, za obdobje od 1.1.2019 do 31.12.2019.
Dobava pijač se izvaja na naslov NC PLANICA Rateče 167, 4283 Rateče Planica, in sicer v roku, enega delovnega dne od prejema naročila s strani naročnika.

Specifikacija pijač, okvirne količine pijač in zahteve naročnika v zvezi z naročili in predvidenimi dobavami so razvidne v nadaljevanju razpisne dokumentacije in iz Ponudbenega predračuna (razpisni dokumentaciji priložena datoteka Excel), ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora zagotavljati celoten nabor razpisanih pijač iz Ponudbenega predračuna. V kolikor ponudnik ne bo ponudil celote - 100 % število artiklov pijač, bo ponudba izločena iz nadaljnje obravnave.

Obseg dobave iz ponudbenega predračuna je zgolj okviren in je oblikovan na podlagi predvidenih količin, katere naročnik ocenjuje, da jih bo v času izvajanja javnega naročila potreboval. Naročnik si pridržuje pravico, da poveča ali zmanjša obseg naročenega blaga in ga prilagodi dejanskim potrebam. Ponudniki nimajo nobenih pravic iz naslova izgubljenega dobička v primeru, da bo obseg naročenega blaga manjši od predvidenega.

Več na portalu javnih naročil