Skoči do osrednje vsebine

Sukcesivna dobava ekoloških in konvencionalnih živil za obdobje štirih let z možnostjo podaljšanja za eno leto (skupno javno naročilo)

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnih sporazumov in z odpiranjem konkurence je »Sukcesivna dobava ekoloških in konvencionalnih živil za obdobje štirih let z možnostjo podaljšanja za eno leto« (l. 2021-2024/2025) za naročnike Dijaški dom Bežigrad Ljubljana (pooblaščen za oddajo tega javnega naročila), Dijaški dom Ivana Cankarja, Dijaški dom Poljane, Dijaški dom Tabor in Dijaški dom Vič s sklenitvijo okvirnega sporazuma, v skladu s specifikacijo, ki je priloga razpisne dokumentacije (RAZPISNI OBRAZEC 14).\r\n\r\nOpis predmeta oddaje javnega naročila je podrobno opredeljen v poglavju IX. razpisne dokumentacije Značilnosti in opis predmeta javnega naročila.\r\n\r\nPonudnik bo prehrambno blago dostavljal na sedež naročnika:\r\n- Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana\r\n- Dijaški dom Ivana Cankarja, Poljanska cesta 26, 1000 Ljubljana\r\n- Dijaški dom Poljane, Potočnikova ulica 3, 1000 Ljubljana\r\n- Dijaški dom Tabor, Kotnikova ulica 4, 1000 Ljub

Več na portalu javnih naročil