Skoči do osrednje vsebine

Storitve zdravstveno higienskega nadzora in storitve deratizacije, dezinsekcije in dezinfekcije

Rok za prijavo je potekel.

Naročnik naroča storitve zdravstveno higienskega nadzora in storitve deratizacije, dezinfekcije in dezinsekcije. Predmet je podrobneje opredeljen v Tehničnih specifikacijah in Ponudbenem predračunu.

Naročnik je za storitve, ki so zajete v predmetnem javnem naročilu, že izvedel postopek naročila male vrednosti (dostopno na: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=337298), pri čemer naročilo v sklopu 1 ni bilo oddano. Naročnik s tem javnim naročilom naroča storitve, ki so že bile vključene v sklopu 1 v prejšnjem stavku omenjenega izvedenega postopka, na način da je sedaj oblikoval dva sklopa, in sicer:
- sklop 1: Storitve zdravstveno higienskega nadzora;
- sklop 2: Storitve deratizacije, dezinfekcije in dezinsekcije.

V predmetno javno naročilo pa niso vključene storitve, ki so se v prejšnjemu odstavku omenjenem izvedenem javnem naročilu (št. objave JN000088/2020-W01) v sklopu 1 nanašale na "mivko in tla", za katere bo naročnik tudi objavil javno naročilo.

Več na portalu javnih naročil