Skoči do osrednje vsebine

Storitve varnostno operativnega centra (SOC) in nakup programske opreme za SOC

Predmet javnega naročila so storitve varnostno operativnega centra (SOC) in nakup s tem povezane programske opreme za obdobje 4 let. V predmet javnega naročila so vključene storitve varnostno operativnega centra (SOC) in storitve usposabljanja/izobraževanja ter nakup programske opreme SIEM in s tem povezane storitve na lokaciji banke, nakup programske opreme SIEM in s tem povezane storitve v oblaku ter nakup programska oprema za zaznavo in odziv na varnostne dogodke na končnih točkah (EDR). Predmet naročila je podrobneje definiran v obrazcu Specifikacije (Priloga 17.5), z vsebinskimi, tehničnimi in funkcionalnimi zahtevami naročnika. Ponujene storitve in oprema morajo v celoti ustrezati zahtevam iz dokumentacije.

Več na portalu javnih naročil