Skoči do osrednje vsebine

STORITVE TISKANJA ZA POTREBE MOV V LETU 2020

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila: Storitve tiskanja za potrebe MOV v letu 2020

Naročilo je sestavljeno iz sklopov:

1. sklop: Enostavne tiskovine s hitro dostavo

2. sklop: Tiskovine manjšega formata

3. sklop: Tiskovine velikega formata

Podroben opis storitev, ki so vključene v predmet naročila, je naveden na Obrazcu št. 9, Tehnične specifikacije predračuna.
Ponudnik lahko odda ponudbo samo za posamezni sklop, poljubno kombinacijo sklopov ali vse sklope.
Za vsak sklop bo izbran ponudnik, ki bo ponudil najnižjo končno ponudbeno ceno sklopa.
Ponudnik mora v svoji ponudbi navesti, ali se njegova ponudba nanaša na celotno naročilo (vse sklope) ali le na posamezni sklop. Ne glede na to ali ponudnik oddaja ponudbo za vse sklope, mora biti njegova ponudba predložena tako, da se lahko ocenjuje po sklopih.
Poleg navedenih storitev bo naročnik po potrebi naročal tiskarske storitve morebitnih dodatnih gradiv.
Naročnik bo storitve naročal sukcesivno v skladu s svojimi dejanskimi potrebami. V kolikor p

Več na portalu javnih naročil