Skoči do osrednje vsebine

Storitve svetovalnega inženirja in nadzornika pri izvedbi projekta ODV. IN ČIŠ. ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE-OBČINA DUPLEK; Dograditev kanalizacijskega omrežja na območju aglomeracije 16458 Zg. Duplek

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila so Storitve svetovalnega inženirja in nadzornika pri izvedbi projekta ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE - OBČINA DUPLEK; Dograditev kanalizacijskega omrežja na območju aglomeracije ID 16458 Zg. Duplek
Izbrani nadzornik bo v okviru prevzetih del opravljal storitve Inženirja po BELI FIDIC knjigi, pri čemer se bodo gradbena dela izvajala po RDEČI FIDIC knjigi ter strokovni nadzor in naloge po Gradbenem zakonu ter finančni nadzor ter druge naloge.

Obseg zahtevanih storitev je natančneje razviden iz specifikacije del, priložene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih storitev.

Izbor najugodnejšega ponudnika se bo izvršil za celotno naročilo.

Več na portalu javnih naročil