Skoči do osrednje vsebine

STORITVE SODELOVANJA PRI UPRAVLJANJU IN VZDRŽEVANJU ŽIČNIŠKE NAPRAVE TER TEPTALNEGA STROJA

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je storitev sodelovanja pri upravljanju in vzdrževanju žičniške naprave v NC Planica, teptalnega stroja in traktorja ter pomoč pri vzdrževanju žičnice ter teptalnih strojev.

Ponudnik mora imeti za izvajanje predmeta javnega naročila ustrezno usposobljeno osebje, v skladu z določbami zakona in predpisi, ki urejajo to področje.

Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, variantne ponudbe se ne bodo upoštevale!

Opis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v 5.točki razpisne dokumentacije.

Več na portalu javnih naročil