Skoči do osrednje vsebine

Storitve revidiranja skupine HSE za poslovna leta 2022, 2023 in 2024

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je izvedba storitev revidiranja računovodskih izkazov posamezne družbe skupine HSE, ki je v skladu z 57. členom ZGD-1/zakonodajo države sedeža naročnika za družbe v tujini zavezana obvezni reviziji, in storitev revidiranja skupinskih računovodskih izkazov skupine HSE, vse za poslovna leta 2022, 2023 in 2024. Storitve revidiranja vključujejo tudi revizijo letnih poročil, pregled poročevalskih paketov za konsolidacijo, pregled poročil o odnosih do povezanih družb ter potrditev izpolnjevanja finančnih zavez skupine HSE do kreditodajalcev. \r\n\r\nPosamezen naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo po vzorcu iz dokumentacije za svoj del predmetnega naročila, vse skladno s cenami iz ponudbe izbranega ponudnika pod pogojem, da se predhodno pridobi potrebna soglasja pristojnih organov (kot npr. revizijske komisije nadzornih svetov). \r\n\r\nPodrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij - tehničnega dela dokumentacije.

Več na portalu javnih naročil