Skoči do osrednje vsebine

Storitve ocenjevanja vrednosti

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je izvedba storitev ocenjevanja vrednosti za različne namene naročnika (npr. za namen računovodskega poročanja, prodaje/nakupa, stvarnega vložka, poslovne odločitve, preveritve cenitve ipd.) po naslednjih sklopih:
SKLOP 1: ocenjevanje vrednosti podjetij,
SKLOP 2: ocenjevanje vrednosti nepremičnin,
SKLOP 3: ocenjevanje vrednosti strojev in opreme.

Sklop 2 in sklop 3 se, v skladu s 5. odstavkom 73. člena ZJN-3 izločita.

V nadaljevanju se navedbe nanašajo na sklop 1.

Naročnik bo sklenil okvirne sporazume za obdobje 4-ih let.

Naročnik bo sklenil okvirni sporazum z vsemi ponudniki, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje.

Naročnik bo naročal storitve, ki so predmet okvirnega sporazuma, sklenjenega na osnovi tega razpisa, sukcesivno glede na potrebe po tovrstnih storitvah.

Naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil določen obseg storitev, saj so le-te količinsko in časovno odvisne od dejanske potrebe naročnika.

Več na portalu javnih naročil