Skoči do osrednje vsebine

\"Storitve ocenjevanja vrednosti\" - sklop 1:ocenjevanje vrednosti podjetij, sklop 2: ocenjevanje vrednosti nepremičnin

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je izvedba storitev ocenjevanja vrednosti za različne namene naročnika (npr. za namen računovodskega poročanja, prodaje/nakupa, stvarnega vložka, poslovne odločitve, preveritve cenitve ipd.) po naslednjih sklopih:\r\n sklop 1: ocenjevanje vrednosti podjetij, \r\n sklop 2: ocenjevanje vrednosti nepremičnin. \r\n\r\nOkvirni sporazum za vsak sklop se sklepa za obdobje od dneva pričetka uporabe do 30.06.2026, razen za sklop 1 naročnika HSE, ko okvirni sporazum stopi v veljavo s pretekom obstoječega (veljavnega) okvirnega sporazuma naročnika, to je dne 04.11.2023.\r\n\r\nNaročnik bo na podlagi predloženih ponudb priznal sposobnost za sklenitev okvirnega sporazuma po vsakem sklopu vsem ponudnikom, katerih ponudbe bodo dopustne, in z njimi sklenil okvirni sporazum. \r\n

Več na portalu javnih naročil