Skoči do osrednje vsebine

Storitve nadzornika skladno z Gradbenim zakonom pri izvajanju projekta "Komunalna in prometna ureditev območij št. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 in 39"

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila so Storitve nadzornika skladno z Gradbenim zakonom pri izvajanju projekta "Komunalna in prometna ureditev območij št. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 in 39, sočasno z gradnjo kanalizacije po projektu odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja - del 3: dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL«.

Izbrani nadzornik bo v okviru prevzetih del opravljal vsebinski in finančni nadzor (nadzor izdelave in pregled tehnične dokumentacije, nadzor izvajanja del po projektni dokumentaciji, nadzor kvalitete izvedenih del, priprava poročil naročniku o izvajanju del na objektu, obračun izvedenih pogodbenih del, predaja objekta naročniku, svetovanje naročniku in koordinacija aktivnosti ), naloge v skladu z Gradbenim zakonom ter druge naloge.

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik