Skoči do osrednje vsebine

Storitve na področju psihometričnih testiranj v selekcijskih postopkih

Rok za prijavo je potekel.

Naročnik želi s psihometričnimi testiranji ugotoviti skladnost kandidatovih osebnostnih lastnosti, sposobnosti, kompetenc in drugih potencialov z zahtevami delovnega mesta.

Izvedba storitve mora biti skladna s Kodeksom poklicne etike psihologov Slovenije in predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Izvajalec mora pri izvajanju psiholoških ocen uporabiti zanesljive in veljavne psihološke pripomočke, ki ustrezajo standardom psihološke stroke. Potrebno je upoštevati, da lahko interpretacijo rezultatov psiholoških diagnostičnih sredstev izdela izključno za to strokovno usposobljena oseba. Izbrani ponudnik bo nastopal v razmerju do naročnika kot samostojni upravljavec osebnih podatkov.

Več na portalu javnih naročil