Skoči do osrednje vsebine

Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika skladno z Gradbenim zakonom pri izvajanju projekta »NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B«

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila so Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika skladno z Gradbenim zakonom pri izvajanju projekta »NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B«.

Izbrani nadzornik bo v okviru prevzetih del opravljal strokovni, vsebinski in finančni nadzor skladno z določili FIDIC (nadzor izdelave in pregled tehnične dokumentacije, nadzor izvajanja del po projektni dokumentaciji, nadzor kvalitete izvedenih del, priprava poročil naročniku o izvajanju del na objektu, obračun izvedenih pogodbenih del, predaja objekta naročniku, svetovanje naročniku in koordinacija aktivnosti - vse skladno z določili FIDIC), naloge koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, izdelava varnostnega načrta in naloge v skladu z Gradbenim zakonom ter druge naloge.

Obseg zahtevanih storitev je natančneje razviden iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Več na portalu javnih naročil