Skoči do osrednje vsebine

Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC (Bela knjiga) in nadzornika po GZ v sklopu operacije »Zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Polskave«

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila so storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC (Bela knjiga) in nadzornika po GZ v sklopu operacije »Zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Polskave«. Projekt »Zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Polskave« bo izveden po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga) v sledečem obsegu:\n\nOdsek 1: »Polskava od Lancove vasi do Framskega potoka« oz. podrobneje Polskava od Lancove vasi do ceste Lovrenc-Ptujska gora v skupni dolžini cca.8,538 km in Framski potok od izliva v Polskavo do ceste Lovrenc-Ptujska gora v skupni dolžini cca. 0,435 km vključno z gradnjo in rušitvijo obstoječih 4 mostov, gradnjo in rušitvijo 3 brvi, zavarovanj mostnih opornikov na 4 mostovih, sonaravno ureditvijo in prestavitvijo gospodarske infrastrukture\nin\nOdsek 2: »Dograditev vodne infrastrukture na območju AK Medvedce«, ki vključuje gradnjo razbremenilnika Polskave v skupni dolžini cca. 0,795 km, dovodnega kanala Divina v skupni dolžini cca. 3,141 km, prelivne pregrade na dovo

Več na portalu javnih naročil