Skoči do osrednje vsebine

Storitve grafičnega oblikovanja

Rok za prijavo je potekel.

Javno naročilo obsega storitve grafičnega oblikovanja, preloma strani in priprave za tisk: brošur, knjižic, zloženk, plakatov, priročnikov, vabil, obrazcev, naročilnic in drugih publikacij in tiskovin.
Količino in vrsto posamezne storitve tiska je v naprej objektivno nemogoče navesti. Naročnik bo naročal po dejanskih potrebah in se ne zavezuje posameznemu ponudniku oddati določene količine storitev.
Med šestimi najugodnejšimi ponudniki, s katerimi bo imel naročnik sklenjen okvirni sporazum, bo naročnik v času trajanja okvirnega sporazuma odpiral konkurenco na način, da bo izvajal povpraševanja za posamezne storitve ali za določene vrste storitev za krajše časovno obdobje.
Naročnik bo v posamezni izvedbeni fazi določil parametre izvedbe, vrsto in trajanje ter količine, skupaj z roki izvedb.
Trajanje javnega naročila: štiri leta.

Več na portalu javnih naročil