Skoči do osrednje vsebine

Storitve fiksne in mobilne telefonije

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila so storitve fiksne in mobilne telefonije.
Predvideno trajanje postopka: od sklenitve pogodbe do predvidoma 1.4.2022, z možnostjo podaljšanja fiksne/mobilne telefonije ali obeh do največ 31.12.2022 (naročnik namerava pristopiti k skupnemu javnemu naročilu, v kolikor bo to izvedeno s strani centralnega nabavnega organa; po pravnomočnosti tako izvedenega postopka bo naročnik predvidoma 1.4.2022 sklenil pogodbo na podlagi izvedenega skupnega postopka; v primeru kasneje izvedenega postopka bo pogodba podaljšana največ do 31.12.2022, o čemer bo naročnik sklenil aneks k tej pogodbi, ponudnik pa se z oddajo ponudbe zavezuje k takemu aneku pristopiti pod enakimi pogoji kot veljajo za obdobje od sklenitve pogodbe do 1.4.2022).

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik