Skoči do osrednje vsebine

Storitve čiščenja z okolju prijaznimi čistili ter letno generalno čiščenje za obdobje od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2027

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa po postopku oddaje naročila male vrednosti je izbira izvajalca za »Storitve čiščenja z okolju prijaznimi čistili ter letno generalno čiščenje za obdobje od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2027«.

Predmet javnega razpisa po postopku oddaje naročila male vrednosti so storitve čiščenja z okolju prijaznimi čistili ter letno generalno čiščenje za obdobje od1. 9. 2023 do 31. 8. 2027 za naročnika Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28A, 1000 Ljubljana, s površino vseh prostorov: 5.626,6 m2, neto površina čiščenja: 4.970,0 m2. Potencialni ponudnik predložijo ceno za neto površino čiščenja.

PONUDNIKI NE SMEJO SPREMINJATI POGOJEV IN ZAHTEV NAROČNIKA, KI SO DOLOČENI V CELOTNI RAZPISNI DOKUMENTACIJI IN OBRAZCIH.

Podroben opis predmeta javnega naročila je razviden iz poglavja IX. razpisne dokumentacije: ZNAČILNOSTI IN OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA ter OSTALI PONUDBENI POGOJI IN ZAHTEVE.

Več na portalu javnih naročil