Skoči do osrednje vsebine

Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika (SD OPN 6)

Rok za prijavo je potekel.

Javno naročilo zajema izvedbo Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika (SD OPN 6), katerega predmet je:
- izdelava oziroma spremembe in dopolnitve obveznih in drugih strokovnih podlag ter drugega gradiva, ki ga v vsebinah in oblikah predpisuje veljavna zakonodaja in ki so podrobneje opredeljeni v projektni nalogi v poglavju 8. IZDELAVA STROKOVNIH PODLAG,
- izdelava vsebin grafičnega in tekstualnega dela ter prilog SD OPN 6 - podrobneje opredeljeni v projektni nalogi v poglavju 9. VSEBINA IN OBSEG SD OPN 6,
- sodelovanje v uradnih postopkih priprave prostorskega akta in drugih procesih vključevanja zainteresirane javnosti ter drugih deležnikov, skladno s predpisi in z uveljavljeno strokovno prakso,
- materialni stroški za izdelavo dokumentacije, stroški koordinacije, udeležbe na usklajevalnih sestankih, sejah, odborih, predstavitvah, razpravah ter strokovni menedžment projekta.

Več na portalu javnih naročil