Skoči do osrednje vsebine

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE GRAD (SD OPN 2)

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je izdelava sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Grad (v nadaljevanju SD OPN 2), ki obsega območje celotne občine Grad. SD OPN 2 obsegajo izdelavo tekstualnega in grafičnega dela OPN in strokovnih podlag.
SD OPN 2 se izvedejo v strateškem in izvedbenem delu akta, v obsegu kot se bo izkazalo za potrebno po izdelavi oz. dopolnitvi študij in strokovnih podlag, analiz, preučitvi pobud, splošnih in posebnih smernic nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP), ter ob smiselnem upoštevanju ZureP-3 in drugih predpisov. Dokumentacija se izdela tudi ob upoštevanju novih uradnih podatkov in evidenc ter uradnih aktov in predpisov, ki vplivajo na spremembo vsebin OPN.

Več na portalu javnih naročil