GOV.SI

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI, REKONSTRUKCIJA IN ENERGETSKA SANACIJA STAVBE STARA ŠOLA LOG, preostanek del

Predmet javnega naročila je izvedba preostalih GOI del rekonstrukcije in energetske sanacije Stare šolo Log.

Več na portalu javnih naročil