Skoči do osrednje vsebine

ŠPORTNA PLOŠČAD KRTINA - 1. FAZA

Rok za prijavo je potekel.

Ob obstoječi lokalni cesti se predvidi ureditev asfaltiranega pločnika šir. 1,20m, ki povezuje nov športni park z obstoječim vrtcem in šolo in tako omogoča varno pot otrok do parka.
Na severno zahodni strani je predviden nov uvoz šir. 5,00m, ki je namenjen dovozu na novo parkirišče ter dostopu na parc. št. 1672 k.o. Krtina. Ob uvozu je parkirišče za 23 vozil, od tega je eno namenjeno invalidom. Parkirišče je asfaltirano. Urejeno je odvodnjavanje preko lovilca olj v bližnji potok.

NOGOMETNO IGRIŠČE
Južno od parkirišča je zasnovano večje igrišče s sintetično podlago EPDM dim. 20,0m x 40,0m. Igrišče je namenjeno igranju malega nogometa, prečno pa sta postavljena še dva košarkarska koša. Okoli igrišča je pas površine v širini 1,0m, potem pa visoka panelna ograja (4,0m). Ograja je predvidena samo na treh straneh; na strani tribun ni ograje. Igrišče za nogomet je tudi osvetljeno. Stikalo za vklop luči bodo v ločeni omarici locirani v manjši leseni uti ob igrišču za odbojko.


URBANA OPREMA
Na območju parka je predvidena postavitev klopi. Klopi so obdelane v grafičnem delu načrta.
Ravno tako je park opremljena s stojali za kolesa (detajl v grafičnem delu načrta) in koši za smeti.

PITNIK
Za potrebe parka je na severovzhodni strani predviden pitnik tik ob javnem vodovodnem omrežju. Ob pitniku je nov vodomerni tipksi jašek po navodilih JKP Prodnik. Pitnik je namenjen uporabnikom parka kot tudi mimoidočim sprehajalcem. Voda iz pitnika je speljana v lokalno ponikovalnico.
Območje športnega parka je povezano s peš potjo, ki je urejena s peščenim nasipom (lomljenec 4-8mm), robovi so izvedeni z betonskimi vrtnimi pravokotnimi robniki. Pešpot je osvetljena (vezano na javno razsvetljavo).

Celotno območje športnih površin je opremljeno z urbano opremo (klopi, koši za smeti, pitnik, stojala za kolesa)

V športnem parku je predviden en pitnik lociran tik ob javnem vodovodnem omrežju.
Ob pitniku je predviden nov vodomerni jašek z novim vodomernim števcem.
Na območju ni predvidena nobena visoka gradnja.
Ravno tako ne bo nobenega priključka na javno kanalizacijo.

Več na portalu javnih naročil