Skoči do osrednje vsebine

Sodelovanje na projektu eDražbe II

Rok za prijavo je potekel.

Predmet naročila so storitve strokovne pomoči in sodelovanja z naročnikom pri:
- oblikovanju in vrednotenju ustreznih plačilnih modelov informacijskih rešitev elektronskih dražb,
- pripravi razpisne dokumentacije za javno naročilo, v katerem bo naročnik izbral najprimernejšo informacijsko rešitev elektronskih dražb, in sicer: (1) izračun ocenjene vrednosti javnega naročila, (2) definiranje posebnih pogojev za sodelovanje v postopku in (3) oblikovanje meril za izbor najugodnejše ponudbe,
- vrednotenju prispelih ponudb z vidika postavljenih meril za plačilne modele ponujenih informacijskih rešitev elektronskih dražb,
- vzpostavitvi izbrane informacijske rešitve elektronskih dražb v naročnikovo poslovno okolje,
- morebitnih odprtih vprašanjih naročnika, ki bi se mu v zvezi z elektronskimi dražbami ali podobnimi vsebinami (npr. plačevanjem sodnih taks) pojavili tekom izvajanja pogodbe.

Več na portalu javnih naročil