Skoči do osrednje vsebine

Skupno javno naročilo za izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja poslovnih prostorov za obdobje petih let

Rok za prijavo je potekel.

Občina Izola ( v nadaljevanju naročnik ) vabi ponudnike, da za izvedbo storitve, ki so predmet naročila, v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v tej dokumentaciji, predložijo svojo ponudbo za javno naročilo »Skupno javno naročilo za izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja poslovnih prostorov za obdobje petih let«.\n\nTo naročilo izvaja naročnik v svojem imenu in za svoj račun in za račun sledečih naročnikov, ki so (v nadaljevanju: posamezni naročniki):\n\n Turistično združenje Izola, g.i.z., Sončno nabrežje 4, 6310 Izola, ki ga zastopa direktor Dean Kocjančič,\n Dom upokojencev Izola, Kosovelova ulica 22, 6310 Izola (za prostore medgeneracijskega centra Izola), ki ga zastopa Davorina Rodela, v.d. direktorja,\n JZP Izola, Javni zavod za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola, Sončno nabrežje 4, 6310 Izola, ki ga zastopa direktor Iztok Škerlič,\n VIZ vrtec Mavrica Izola, Ulica Osvobodilne fronte 15, 6310 Izola, ki ga zastopa ravnateljica Suzana Božič,\n Mestna knji

Več na portalu javnih naročil