Skoči do osrednje vsebine

Sklenitev okvirnih sporazumov za sukcesivno dobavo drobnega gradbenega potrošnega materiala za obdobje štirih let

Rok za prijavo je potekel.

Sklenitev okvirnih sporazumov za sukcesivno dobavo drobnega gradbenega potrošnega materiala za obdobje štirih let. Naročnik bo v vsakem od sklopov sklenil okvirni sporazum z največ tremi gospodarskimi subjekti, na podlagi v dokumentaciji navedenih meril. Pri tem bo praviloma kupoval blago, ki je predmet posameznega sklopa, pri prvem od gospodarskih subjektov, v kolikor pa ta ne bi imel zaloge, bo isti material kupil pri drugem, oziroma če tudi ta ne bo imel zaloge, pri tretjem gospodarskem subjektu, s katerim bo imel naročnik sklenjen okvirni sporazum. Naročnik v času trajanja okvirnega sporazuma ne bo odpiral konkurence (postopek sklenitve okvirnih sporazumov z več gospodarskimi subjekti brez odpiranja konkurence, pri čemer je vrstni red posameznih nabav opredeljen zgoraj). Poleg tipskih artiklov lahko naročnik glede na dejanske potrebe kupuje tudi druge istovrstne artikle (v okviru gradbenega materiala, elektroinstalacij in strojnih instalacij) po veljavnem ceniku, upoštevaje podan p

Več na portalu javnih naročil