Skoči do osrednje vsebine

Sklenitev okvirnih sporazumov za izgradnjo vadbenih poligonov

Rok za prijavo je potekel.

Naročnik Gasilska zveza Slovenije je v okviru svojega poslovanja izdelala tipsko projektno dokumentacijo za izgradnjo vadbenih poligonov na območju Republike Slovenije.

Naročnik bo z vsemi ponudniki, ki bodo v tem postopku oddali dopustne ponudbe, pri njih ne bo razlogov za izključitev in bodo izpolnjevali vse pogoje za priznanje sposobnosti ter bodo skladno z merili za izbiro izbrani, sklenil okvirni sporazum z veljavnostjo štirih let. Število ponudnikov, s katerimi bo sklenjen okvirni sporazum je največ 25. Število ponudnikov, s katerimi bo sklenjen okvirni sporazum, je lahko izjemoma večje, kot je to opredeljeno v nadaljevanju.

Naveden okvirni sporazum bo predstavljal pravno podlago za oddajo naročila gradnje vsakega posameznega vadbenega poligona, in sicer bo naročnik vsakič, ko bo imel zagotovljena sredstva, pridobljeno ustrezno dokumentacijo ter izpolnjene druge pogoje za izgradnjo posameznega vadbenega poligona, pozval vse ponudnike, s katerimi bo imel sklenjen okvirni sporazu

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik