Skoči do osrednje vsebine

Širitev vodooskrbe na podoročju Tolstega vrha in Konjiške vasi

Rok za prijavo je potekel.

Predmet naročila predstavlja izgradnjo vodovodnih cevovodov v dolžini cca 4.000 m in obnova obstoječih objektov na področju Tolstega vrha in Konjiške vasi. Izvajalec bo z izvajanjem pogodbenih del pričel naslednji dan po sklenitvi pogodbe, jih izvajal v skladu s terminskim planom in razpoložljivimi sredstvi naročnika ter jih dokončal najkasneje do 31. 12. 2020. Dinamika plačil je določena v skladu z terminskim planom.

Več na portalu javnih naročil