Skoči do osrednje vsebine

Sanacija talnih površin za potrebe izvajanja kontejnerskega prometa na lokaciji Celje Čret

Rok za prijavo je potekel.

Predmet naročila za »Sanacija talnih površin za potrebe izvajanja kontejnerskega prometa na lokaciji Celje Čret« je izvedba sanacije vseh talnih površin na območju KT Celje Čret. V sklopu del se poleg talnih površin uredi tudi odvodnjavanje površinskih voda in javna razsvetljava.\n\nVsebina javnega naročila so:\n- Saniran spodnji ustroj platoja v skupni površini 6.485 m2,\n- Saniran zgornji ustroj platoja v skupni površini 6.485 m2,\n- Postavitev 4-ih svetilk javne razsvetljave.\n\nPredvidene so naslednje rešitve: \n- plato se obnovi v celotni dolžini, t. j. 270 m, s kompletno odstranitvijo spodnjega ustroja do globine 1,40 m;\n- uvozni in izvozni priključek se ohranita, v območju priključkov se izvede navezava na obstoječe stanje,\n- zamenjajo se robniki in meteorna kanalizacija. Med robnikoma na obeh straneh platoja se izvede enotni prečni padec v minimalni vrednosti 0,5 % v levo stran;\n- površinska odvodnja se zajame ob levem robniku z asfaltno koritnico. Zaradi majhnega vzdolžnega sklona se

Več na portalu javnih naročil