Skoči do osrednje vsebine

Sanacija plazu Vajngerl

Rok za prijavo je potekel.

Predvidena je sanacija plazu na cesti JP 908581 s serijo 48 AB
pilotov fi65 cm, ki so povezni z vezno gredo višine 1.50m ter
širine 0.70m v skupni dolžini okoli L=71.00m. Pri tem se izvede
še JVO na kroni grede in odvodnjavanje površinske vode s ceste
ter iz drenaže v jašek. Po meji zemljišč št. 122/2 in 123/1 k.o. 970
Gavce se vgradi kanalete do spodnje ceste in od tam ob robu ceste
v obstoječ jašek. Kanalete se v zgornjem delu poveže z jaškom,
kamor so speljane površinske in drenažne vode.

Več na portalu javnih naročil