GOV.SI

SANACIJA PLAZU NAD STANOVANJSKIM OBJEKTOM DVORJANE 23E, II. FAZA

Predmet javnega naročila je izvedba II. Faze sanacijskih ukrepov, ki obsega izvedbo vkopanih kamnitih reber v zgornjem delu brežine pod stanovanjskimi objekti z ureditvijo odvoda zalednih vod in kanalizacije za meteorno vodo z odvodom vode preko brežine nad stanovanjskimi objekti do krožišča na državni cesti.

Več na portalu javnih naročil