Skoči do osrednje vsebine

SANACIJA PLAZU NA LC 490211 (ID 1152287)

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je sanacija plazu na lokalni cesti št. 490211 v občini Vransko (k.o. Zaplanina). Obseg del je razviden iz priloženega popisa del. Ponudniki morajo oddati ponudbo skladno s pogoji in tehničnimi zahtevami glede predmeta javnega naročila, kot so razvidne iz te dokumentacije in njenih prilog.\nDokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je brezplačno na voljo na spletni strani naročnika, na spletni povezavi https://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave/ .

Več na portalu javnih naročil