Skoči do osrednje vsebine

SANACIJA PLAZOVITEGA OBMOČJA STRANE - 3. FAZA - OSREDNJI DEL VASI

Rok za prijavo je potekel.

Plazovito območje sanacijskega območja faze 3 leži v osrednjem delu vasi, nad hišami ob cesti (objekti Strane 18, 20 in 22), ki poteka skozi vas in na skrajnem vzhodnem delu pati, pod objektom Strane 24. Širino prvega plazovitega območja ocenjujemo na 200 m. Na tem območju smo registrirali premike tal na globinah med 4,5 m in 9,0 m. Za sanacijo - stabilizacijo zemljine se bo izvedla sidrana pilotna stena PS-5. Širino plazovitega območja na vzhodnem delu pa ocenjujemo na 100 m, za sanacijo tega območja bo izvedena sidrana pilotna stena PS-3.

Javno naročilo se oddaja v dveh sklopih, in sicer:
- SKLOP 1: PILOTNA STENA PS-5
- SKLOP 2: PILOTNA STENA PS-3.

Projekt je sofinanciran s strani Republike Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor, Programa nujnih ukrepov za odpravo posledic nestabilnosti tal majhnega in srednjega obsega za leta 2022 - 2024.

Več na portalu javnih naročil