Skoči do osrednje vsebine

SANACIJA ODSEKOV LOKLANIH CESTE

Rok za prijavo je potekel.

Na odseku občinske Partizanske ceste v Desklah (odsek na cesto 163250 Deskle Grlevšče Partizan) že dlje časa prihaja do krušenja zaledne brežine. Vrh grebena gradi močno razpokana apnenčeva breča, oziroma apnenec, ki nalega na močno skrilave laporje, ki pod vplivom atmosferilij hitro razpadajo. Greben je pod vplivom trajne denudacije, kar pomeni, da so podori in manjša krušenja stalnica tega območja. Za zavarovanje mimoidočih in ceste pred podornim kamenjem je predvidena postavitev zaščitne ograje na tem odseku.
Na javni poti 664131 proti zaselku Brdo je predvidena ureditev roba vozišča, odvodnjavanja, utrditev vozišča, krpanje in delna preplastitev vozišča.
Na makadamskem odseku kategorizirane lokalne ceste 284020 Mrcinje-Kanalski Vrh, v dolžini 425m, je predvidena priprava vozišča in asfaltacija vozišča v širini 3,5m.

Več na portalu javnih naročil