Skoči do osrednje vsebine

Revidiranje računovodskih izkazov in pregled poročil o razmerjih s povezanimi družbami

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je izvajanje storitev revidiranja računovodskih izkazov za leto 2019, 2020 in leto 2021, ki vključuje tudi izdelavo predrevizijskih strokovnih mnenj za obdobje januar-avgust/september 2019, 2020 in 2021 za vse navedene naročnike ter storitev revidiranja konsolidiranih računovodskih izkazov za JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Predmet javnega naročila zajema tudi pregled poročil o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2019, 2020 in leto 2021, ki ga pripravi poslovodstvo družbe, v skladu s 545. členom Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1-UPB3 (Ur.l. RS, št. 65/09, s spremembami) in izdelava Poročila neodvisnega revizorja o omejenem zagotovilu za poročilo o razmerjih s povezanimi družbami, za naslednje družbe:
 JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.,
 JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.,
 SNAGA Javno podjetje d.o.o.,
 JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o.

Več na portalu javnih naročil